Geodetické práce

Katastr nemovitostí:

Geometrické plány pro:
 • vyznačení budovy
 • rozdělení pozemku
 • vytyčení hranice pozemku
 • věcné břemeno
Vytyčení hranice pozemku.

Mapové podklady:

 • polohopis a výškopis
 • inženýrské sítě
 • podélný a příčný profil

Dokumentace skutečného provedení stavby:

 • budovy, komunikace, podzemní a nadzemní inženýrské sítě
 • dokumentace pro digitální technickou mapu města Karlovy Vary, ....atd.
 • dokumentace pro správce sítí

Investiční výstavba

 • činnost odpovědného geodeta
 • vytyčování staveb
 • sledování vodorovných a svislých posunů, kubatury...
 • přesná nivelace
Využíváme metodu GPS
ING. MIROSLAV SIROTEK
geodetická kancelář


Borská 48/10
362 63 Dalovice

IČO: 103 45 183
DIČ: CZ 460 519 044


Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Sirotek
Tel: +420 353 230 642

Mobil: 603 225 837

Fax: +420 353 230 642
e-mail: geosirotek@volny.cz